Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Efficient Methods Used to Create Hydrogeological Model of Latvia

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Efficient Methods Used to Create Hydrogeological Model of Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aivars Spalviņš
Jānis Šlangens
Inta Lāce
Kaspars Krauklis
Oļģerts Aleksāns
Atslēgas vārdi Regional hydrogeological model, boundary conditions, finite difference approximation
Anotācija In 2010-2012, the hydrogeological model (HM) of Latvia LAMO was established by scientists of Riga Technical University. The commercial program Groundwater Vistas (GV) is used for running LAMO. GV includes the worldwide applied MODFLOW program. Efficient methods were used for creating geometry of HM, for arrangement of various boundary conditions (digital terrain map, hydrographical network, infiltration flow, conditions on the HM shell surface) and to calibrate HM. Their appliance considerably improved quality of HM and reduced time needed to create LAMO.
Atsauce Spalviņš, A., Šlangens, J., Lāce, I., Krauklis, K., Aleksāns, O. Efficient Methods Used to Create Hydrogeological Model of Latvia. No: The 4th International Conference on Modelling and Simulations (ICOMOS-VF-2013): Virtual Forum: Proceedings, Itālija, Naples, 15.-29. jūlijs, 2013. Naples: Praise Worthy Prize S.r.l., 2013, 1.-9.lpp.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 17279