Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Kaspars Krauklis
Struktūrvienība (12501) Inženiermatemātikas katedra
E-pasts Kaspars.Krauklis@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
A Hydrogeological Model as a Tool for Investigating the Processes of Nature: A Case Stady of the Iecava River Baseflow, Latvia Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2016 Aivars Spalviņš, Inta Lāce, Kaspars Krauklis
Arrangement of Boundary Conditions for Hydrogeological Model of Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2012 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Oļģerts Aleksāns
Assesment of the Enclosing Wall for Preventing of Ground Dewatering caused by Building of Underground Construction in the Town Riga, Latvia Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2019 Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Computer Based Methods for Including Hydrographical Network in Regional Hydrogeological Model of Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Jānis Šlangens, Aivars Spalviņš, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Viesturs Šķibelis, Antons Mačāns
Creating of Digital Relief Map for Regional Hydrogeological Model of Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Jānis Šlangens, Kaspars Krauklis
Creating of Initial Data Maps for Regional Hydrogeological Model of Latvia Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Viesturs Šķibelis
Creation of Hydrogeological Data Profiles for Groundwater Systems Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2018 Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Irīna Eglīte
Effectiveness of E-Teaching Implementation and Prospects of Its Advancements for Distributed Groups of Learners Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Jurijs Lavendels, Kaspars Krauklis, Vjačeslavs Šitikovs, Gints Jēkabsons
Efficient Methods Used to Create Hydrogeological Model of Latvia Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Oļģerts Aleksāns
Efficient Methods Used to Create Hydrogeological Model of Latvia Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Aivars Spalviņš, Jānis Šlangens, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Oļģerts Aleksāns
Atrasti 73 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Konsultācijas un apmācības par hidroģeoloģiskās modelēšanas izmantošanu vides un dabas aizsardzībai Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Pazemes ūdens līmeņu izmaiņu novērtēšana minerālu ieguves karjeriem , pazemes būvēm, ūdensgūtvēm un citiem objektiem Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Pazemes ūdens piesārņojuma ietekmes modelēšana. Vides sanācijas pasākumu izstrādāšana Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Pazemes ūdensgūtves ražības un ietekmes novērtēšana. Ūdensgūtves aizsargjoslas novietojuma noteikšana. Pazemes ūdens piesārņojuma novērtēšana Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Objekta Tērbatas ielā 74, Rīgā hidroģeoloģiskās modelēšanas pakalpojumi, ņemot vērā plānoto būvapjomu (zem zemes līmeņa), lai izvērtētu būvdarbu ietekmi uz hidroģeoloģisko situāciju Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
e-Mācība e-Pārvaldībai "(ELGI) Informācijas tehnoloģijas Vjačeslavs Šitikovs
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Ietekmes uz vidi novērtējums par hidroģeoloģiju un ģeoloģiju derīgo izrakteņu atradnei Lejasnoras Ropažu novadā Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Par zinātniskā pakalpojuma sniegšanu. Sagatavot eksperta vērtējumu par hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem un inženierģeoloģiskajiem apstākļiem meža meliorācijas sistēmai “Zāmeļa-Tīsu mežs” un tai piegulošajā teritorijā. Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Pilnveidot laba ūdens stāvokļa un tā ilgtspējīgai izmantošanai Latvijas hidroģeoloģisko modeli ar datiem un funkcijām, kas apraksta pazemes ūdeņu mijiedarbību ar hidrogrāfisko tīklu (upes, ezeri). (apakšprojekts Nr. 5. 3. Pazemes ūdeņu modelēšana) Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Veikt modelēšanas darbus ar hidroģeoloģisko modeli Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķim Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L7010.12052) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8230) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8340) 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-N7046.2) Citi 12052 Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-RSFF.VMC) 12052 Aivars Spalviņš
Vides sanācijas hidroģeoloģiskās modelēšanas risinājumus Pasūtītāja plānotai darbībai: mazumtirdzniecības veikala jaunbūve, Duntes iela 25, Rīga (kad. Nr. 0100 016 2010) Informācijas tehnoloģijas 12052 Aivars Spalviņš