Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei Piesārņojuma koncentrācijas izmaiņu aprēķins
2023
Kaspars Krauklis, Irīna Eglīte, Inta Lāce

Atskaitē ir aprakstīta uz reljefa virsmas nonākušā ūdenī šķīstošā piesārņojuma kustības modelēšanas simulācija visai Latvijas teritorijai, un tālāka iegūto datu matemātiska apstrāde. Ar iegūtiem datiem izveidotas LAMO4 mezglu datu tabulas, kas satur informāciju ar laiku un piesārņojuma koncentrāciju kvartāra Q2 un pamatiežu slānī.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, hidroģeoloģisko datu bāze, pazemes ūdens aizsargātība

Krauklis, K., Eglīte, I., Lāce, I. Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei Piesārņojuma koncentrācijas izmaiņu aprēķins. RTU: 2023. 17 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196