Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Inta Lāce

E-pasts:

Inta.Lace(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-1988-2424
Publikācijas
Atrasti 101 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Modelling of the Hydrological Regime of the Teichi Nature Reserve
(2022)
Irīna Eglīte, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 16 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 16.
Objekta Tērbatas ielā 74, Rīgā hidroģeoloģiskās modelēšanas pakalpojumi, ņemot vērā plānoto būvapjomu (zem zemes līmeņa), lai izvērtētu būvdarbu ietekmi uz hidroģeoloģisko situāciju
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Ietekmes uz vidi novērtējums par hidroģeoloģiju un ģeoloģiju derīgo izrakteņu atradnei Lejasnoras Ropažu novadā
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana
Citi
Irīna Eglīte
Līgums par modelēšanas darbiem ar hidroģeoloģisko modeli Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķim
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Par zinātniskā pakalpojuma sniegšanu. Sagatavot eksperta vērtējumu par hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem un inženierģeoloģiskajiem apstākļiem meža meliorācijas sistēmai “Zāmeļa-Tīsu mežs” un tai piegulošajā teritorijā.
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Pilnveidot laba ūdens stāvokļa un tā ilgtspējīgai izmantošanai Latvijas hidroģeoloģisko modeli ar datiem un funkcijām, kas apraksta pazemes ūdeņu mijiedarbību ar hidrogrāfisko tīklu (upes, ezeri). (apakšprojekts Nr. 5. 3. Pazemes ūdeņu modelēšana)
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Veikt modelēšanas darbus ar hidroģeoloģisko modeli Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķim
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L7010.12052)
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8230)
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8340)
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-N7046.2)
Citi
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-RSFF.VMC)
Aivars Spalviņš
Vides sanācijas hidroģeoloģiskās modelēšanas risinājumus Pasūtītāja plānotai darbībai: mazumtirdzniecības veikala jaunbūve, Duntes iela 25, Rīga (kad. Nr. 0100 016 2010)
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš