Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei Piesārņojuma kustības trajektorijas un kustības laika aprēķins
2022
Kaspars Krauklis, Irīna Eglīte, Inta Lāce

Atskaitē ir aprakstīts piesārņojuma kustības modelēšanas simulācija visai Latvijas teritorijai, un tālāka iegūto datu matemātiska apstrāde. Ar iegūtiem datiem izveidotas LAMO4 mezglu datu tabulas, kas satur informāciju par ūdenī šķīstošā piesārņojuma ceļu no virszemes līdz gruntsūdeņiem, līdz pamatiežu ūdeņiem un līdz piesārņojuma galmērķim – atsevišķam pazemes slānim, ezeram, upei vai jūrai.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, hidroģeoloģisko datu bāze, pazemes ūdens aizsargātība

Krauklis, K., Eglīte, I., Lāce, I. Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei Piesārņojuma kustības trajektorijas un kustības laika aprēķins. RTU: 2022. 11 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196