Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Irīna Eglīte

Struktūrvienība:

(33600) Lietišķās matemātikas institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Irina.Eglite(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-5264-8015
Publikācijas
Atrasti 84 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Modelling of the Hydrological Regime of the Teichi Nature Reserve
(2022)
Irīna Eglīte, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 6 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 6.
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana
Citi
Irīna Eglīte
Pilnveidot laba ūdens stāvokļa un tā ilgtspējīgai izmantošanai Latvijas hidroģeoloģisko modeli ar datiem un funkcijām, kas apraksta pazemes ūdeņu mijiedarbību ar hidrogrāfisko tīklu (upes, ezeri). (apakšprojekts Nr. 5. 3. Pazemes ūdeņu modelēšana)
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8230)
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-RSFF.VMC)
Aivars Spalviņš