Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei Piesārņojuma datu publicēšana mājas lapā
2023
Kaspars Krauklis, Irīna Eglīte, Inta Lāce

Projekta iepriekšējos etapos reģionālā hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 vidē iegūtie piesārņojuma kustības modelēšanas rezultāti tiek publicēti WEB vietnes veidā. Atskaites ietvaros apkopota WEB vietnes uzbūve, izmantotie programmatūras risinājumi un lietošanas instrukcija.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, hidroģeoloģisko datu bāze, pazemes ūdens aizsargātība

Krauklis, K., Eglīte, I., Lāce, I. Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei Piesārņojuma datu publicēšana mājas lapā. Rīga: RTU, 2023. 11 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196