Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei Kvartāra un pamatiežu ūdens aizsargātības karšu izveide
2023
Kaspars Krauklis, Irīna Eglīte, Inta Lāce

Atskaitē ir aprakstīta kvartāra ūdens aizsargātības kartes izveide un pamatiežu ūdens aizsargātības kartes izveide, kas veikta, izmantojot ūdenī šķīstošā piesārņojuma kustības modelēšanas simulācijas rezultātus visai Latvijas teritorijai LAMO4 modelī.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, hidroģeoloģisko datu bāze, pazemes ūdens aizsargātība

Krauklis, K., Eglīte, I., Lāce, I. Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pielietošana piesārņojuma kustības prognozei un analīzei Kvartāra un pamatiežu ūdens aizsargātības karšu izveide. Rīga: RTU, 2023. 12 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196