Programmatūras rīku izstrāde hidroģeoloģisko datu tabulu izveidošanai, Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana
2022
Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Irīna Eglīte

Projekta pārskatā ir iekļauts Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO44 datu apkopošanai un apstrādei izmantoto programmatūras rīku apraksts. Aprakstīta LAMO44 hidroģeoloģisko datu tabulas struktūra katram modeļa plaknes mezglam atbilstoši stratigrāgijai. Datu tabulas pagaidām glabājas Rīgas tehniskās universitātes (RTU) Vides modelēšanas centra (VMC) datorā. Mājaslapā http://www.emc.rtu.lv/ ir pieejama Datu Bāze (DB LAMO4), kura satur LAMO4 hidroģeoloģisko datu apkopojumu.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, hidroģeoloģisko datu bāze

Lāce, I., Krauklis, K., Eglīte, I. Programmatūras rīku izstrāde hidroģeoloģisko datu tabulu izveidošanai, Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana. Rīga: RTU, 2022. 12 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196