Pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas hidroģeoloģiskā modelēšana dolomīta atradnes “Rīteri” iecirknim “Koknese”, Kokneses novadā
2021
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Irīna Eglīte, Viesturs Šķibelis, Antons Mačāns

Pārskatā iekļauti rezultāti, kas iegūti Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Vides modelēšanas centrā, īstenojot 2021. gada 8. janvārī noslēgto līgumu starp SIA “Zemes puse” un Rīgas Tehnisko universitāti. Darba mērķis bija noteikt dolomīta atradnes “Rīteri” iecirknim “Koknese” pazemes ūdens līmeņa pazeminājumu un mijiedarbību ar atradnēm “Grotāni”un “Jaunsmilktiņas-1”.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, dolomītu atradne, depresijas piltuve

Spalviņš, A., Krauklis, K., Lāce, I., Eglīte, I., Šķibelis, V., Mačāns, A. Pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas hidroģeoloģiskā modelēšana dolomīta atradnes “Rīteri” iecirknim “Koknese”, Kokneses novadā. RTU: 2021. 21 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196