Pazemes ūdens kvalitātes digitālo karšu izveidošana, projekts Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana,
2021
Aivars Spalviņš, Irīna Eglīte, Kaspars Krauklis, Inta Lāce

Projekta pārskatā ir iekļautas pazemes dzeramā ūdens kvalitātes digitālās kartes Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 13 ūdens horizontiem un arī teksts par modeļa uzbūvi, par digitālo karšu iegūšanu un izmantošanu. Digitālās kartes ievietotas Rīgas tehniskās universitātes (RTU) Vides modelēšanas centra (VMC) mājaslapā http://www.emc.rtu.lv/


Atslēgas vārdi
Latvijas hidroģeoloģiskais modelis, pazemes ūdens kvalitāte

Spalviņš, A., Eglīte, I., Krauklis, K., Lāce, I. Pazemes ūdens kvalitātes digitālo karšu izveidošana, projekts Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana,. Rīga: RTU, Vides modelēšanas centrs, 2021. 13 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196