Izveidoto datu tabulu publicēšana RTU VMC mājas lapā un to publiskās pieejas nodrošināšana, Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana
2022
Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Irīna Eglīte

Lai nodrošinātu iepriekšējos projekta etapos apkopoto reģionālā hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 datu un modelēšanas aprēķinu rezultātu publisku pieejamību, izstrādāta WEB vietne. Atskaites ietvaros apkopota WEB vietnes uzbūve, izmantotie programmatūras risinājumi un lietošanas instrukcija.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, hidroģeoloģisko datu bāze, pazemes ūdens aizsargātība

Lāce, I., Krauklis, K., Eglīte, I. Izveidoto datu tabulu publicēšana RTU VMC mājas lapā un to publiskās pieejas nodrošināšana, Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana. Rīga: RTU, 2022. 11 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196