Atzinums par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Veczvirgzdiņi” izraisītu hidroģeoloģiskā režīmu izmaiņu prognozi
2022
Kaspars Krauklis, Irīna Eglīte

Līgumdarba atskaite apraksta hidroģeoloģiskā modeļa izveidi Ropažu novada dolomīta karjeram “Veczvirgzdiņi” ar modelēšanas simulāciju rezultātiem un to skaidrojumu. Aplūkota karjeru “Veczvirgzdiņi”, “Dutkas”, “Jaundutkas”, “Sienāži”, “Lejasnoras”, “Ārēni” un “Kalnagrāvīši” savstarpējā mijiedarbība.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, dolomīta karjeri, atsūknēšanas debits

Krauklis, K., Eglīte, I. Atzinums par derīgo izrakteņu ieguves atradnēs „Veczvirgzdiņi” izraisītu hidroģeoloģiskā režīmu izmaiņu prognozi. Rīga: RTU, 2022. 42 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196