Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: On Differences between Racemic and Enantiomerically Pure Forms of Aziridine-2-carboxamide

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā On Differences between Racemic and Enantiomerically Pure Forms of Aziridine-2-carboxamide
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Māris Turks
Inese Rijkure
Sergejs Beļakovs
Daina Zicāne
Viktors Kumpiņš
Ērika Bizdēna
A. Meikas
A. Valkna
Atslēgas vārdi aziridine derivatives; diastereoselective syntheses, enantioselective syntheses (incl. cis/trans-isomerism); pharmacology, medicinal chemistry, vaccines, serums
Anotācija A straightforward, reproducible and scalable method for the synthesis of both enantiomers of aziridine-2-carboxamide (Leakadine) is described.
DOI: 10.1002/chin.201306058
Hipersaite: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chin.201306058/abstract 
Atsauce Turks, M., Rijkure, I., Beļakovs, S., Zicāne, D., Kumpiņš, V., Bizdēna, Ē., Meikas, A., Valkna, A. On Differences between Racemic and Enantiomerically Pure Forms of Aziridine-2-carboxamide. ChemInform, 2013, Vol.44, Iss.6, 58.-58.lpp. ISSN 1522-2667. Pieejams: doi:10.1002/chin.201306058
ID 17343