Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of the Factors Influencing Investments in Intellectual Capital

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of the Factors Influencing Investments in Intellectual Capital
Pētniecības nozare Vadībzinātne
Pētniecības apakšnozare  Uzņēmējdarbības vadība
Autori Oksana Lentjušenkova
Inga Lapiņa
Atslēgas vārdi Intellectual Capital Investments, Factors Influencing Investments, Enterprise
Anotācija The role of intellectual capital investments on company level is increased in last thirty years. According to OECD data tangible assets investments decreased and intangible assets investments increased. Despite of these trends the amount of intellectual capital investments is not significant in Latvia. The aim of the paper is to describe the aspects for the research and survey development in order to prepare sound theoretical basis, as well as to describe and validate solid development of the research. To achieve the aim the previous research and scientific literature are studied and entrepreneurs from certain sectors of national economy are interviewed. In the result of the current research a questionnaire for entrepreneurs was developed and a data base of respondents was created.
Hipersaite: http://www.iiis.org/Proceedings/2014Proc/ViewProc2014.asp?id=SA0114&season=Summer 
Atsauce Lentjušenkova, O., Lapiņa, I. Analysis of the Factors Influencing Investments in Intellectual Capital. No: Proceedings of the 18th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2014). Vol.1, Amerikas savienotās valstis, Orlando, 15.-18. jūlijs, 2014. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2014, 37.-42.lpp. ISBN 978-1-941763-04-9.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 18531