Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Oksana Lentjušenkova
Struktūrvienība (22000) Inženierekonomikas un vadības fakultāte
E-pasts Oksana.Lentjusenkova@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-6494-1534

Publikācijas

Atrasti 18 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]
Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Analysis of the Factors Influencing Investments in Intellectual Capital Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2014 Oksana Lentjušenkova, Inga Lapiņa
Company’ Expectations about the Results from the Intellectual Capital Investments: Case of Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Oksana Lentjušenkova
Critical Analysis of the Concept of Intellectual Capital Investments Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2015 Oksana Lentjušenkova, Inga Lapiņa
Darba dēvēju investīcijas cilvēkkapitālā un to ietekmējošie faktori Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Oksana Lentjušenkova, Velta Mazūre
Development of the Concept of the Intellectual Capital Investments Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2014 Oksana Lentjušenkova, Inga Lapiņa
Employers Investments in the Human Capital as a Factor Facilitating the Economic Growth Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Oksana Lentjušenkova
Factors Influencing Investments in Intellectual Capital: Case of Latvia Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2015 Oksana Lentjušenkova, Inga Lapiņa
Finanšu investīciju komplekss Latvijā: teorija un prakse Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Oksana Lentjušenkova
Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā Promocijas darbs 2017 Oksana Lentjušenkova
Intellectual Capital Investments Influence on Entrepreneurship and Economics Performance Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2014 Oksana Lentjušenkova, Inga Lapiņa
Atrasti 18 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-DOK.RKI) 22600 Jānis Mazais