Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Oksana Lentjušenkova
Struktūrvienība (22000) Inženierekonomikas un vadības fakultāte
E-pasts Oksana.Lentjusenkova@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-6494-1534

Publikācijas

Atrasti 18 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]
Nosaukums Veids Izdošanas gads Autori
Analysis of the Factors Influencing Investments in Intellectual Capital Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2014 Oksana Lentjušenkova, Inga Lapiņa
Company’ Expectations about the Results from the Intellectual Capital Investments: Case of Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Oksana Lentjušenkova
Critical Analysis of the Concept of Intellectual Capital Investments Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2015 Oksana Lentjušenkova, Inga Lapiņa
Darba dēvēju investīcijas cilvēkkapitālā un to ietekmējošie faktori Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Oksana Lentjušenkova, Velta Mazūre
Development of the Concept of the Intellectual Capital Investments Publikācija zinātnisko rakstu krājumā 2014 Oksana Lentjušenkova, Inga Lapiņa
Employers Investments in the Human Capital as a Factor Facilitating the Economic Growth Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2011 Oksana Lentjušenkova
Factors Influencing Investments in Intellectual Capital: Case of Latvia Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2015 Oksana Lentjušenkova, Inga Lapiņa
Finanšu investīciju komplekss Latvijā: teorija un prakse Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2001 Oksana Lentjušenkova
Intelektuālā kapitāla attīstība un vadība uzņēmumos Latvijā Promocijas darbs 2017 Oksana Lentjušenkova
Intellectual Capital Investments Influence on Entrepreneurship and Economics Performance Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2014 Oksana Lentjušenkova, Inga Lapiņa
Atrasti 18 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-DOK.RKI) 22600 Jānis Mazais