Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Concise Synthesis of Sugar Isoxazole Conjugates

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Concise Synthesis of Sugar Isoxazole Conjugates
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Jevgeņija Lugiņina
Vitālijs Rjabovs
Sergejs Beļakovs
Māris Turks
Atslēgas vārdi isoxazoles, carbohydrates, conjugates
Anotācija This provides the first examples of isoxazolyl sugars where the azole fragment is attached to C3 of the carbohydrate through a C—C bond.
DOI: 10.1002/chin.201407134
Hipersaite: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chin.201407134/abstract 
Atsauce Lugiņina, J., Rjabovs, V., Beļakovs, S., Turks, M. A Concise Synthesis of Sugar Isoxazole Conjugates. ChemInform, 2013, Vol.45, Iss.7, 1.-2.lpp. ISSN 1522-2667. Pieejams: doi:10.1002/chin.201407134
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 19045