Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 2

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 2,6-Diazidopurīna atvasinājumu izmantošana tiopurīna nukleozīdu sintēzē
Nosaukums angļu valodā The Use of 2,6-Diazidopurine Derivatives in the Synthesis of Thiopurine Nucleosides
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ērika Bizdēna
Irina Novosjolova
Māris Turks
Atslēgas vārdi purine nucleosides, bis-triazolyl derivatives
Anotācija Izgudrojums attiecas uz bioorganiskās ķīmijas nozari, konkrēti, jaunu 2-tio-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-9H-purīna nukleozīdu sintēzi.
Anotācija angļu valodā The present invention relates to the field of bioorganic chemistry, particularly to the synthesis of novel 2-thio-6-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-9H-purine nucleosides.
Atsauce Bizdēna, Ē., Novosjolova, I., Turks, M. 2,6-Diazidopurīna atvasinājumu izmantošana tiopurīna nukleozīdu sintēzē. Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas patentu valdes oficiālais izdevums, 2014, No. 3, 336.-336.lpp. ISSN 2255-9655.
ID 19585