Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 2

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 2,6-Diazidopurīna atvasinājumu izmantošana tiopurīna nukleozīdu sintēzē
Nosaukums angļu valodā The Use of 2,6-Diazidopurine Derivatives in the Synthesis of Thiopurine Nucleosides
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Ērika Bizdēna
Irina Novosjolova
Māris Turks
Atslēgas vārdi purine nucleosides, bis-triazolyl derivatives
Anotācija Izgudrojums attiecas uz bioorganiskās ķīmijas nozari, konkrēti, jaunu 2-tio-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-9H-purīna nukleozīdu sintēzi.
Anotācija angļu valodā The present invention relates to the field of bioorganic chemistry, particularly to the synthesis of novel 2-thio-6-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)-9H-purine nucleosides.
Atsauce Bizdēna, Ē., Novosjolova, I., Turks, M. 2,6-Diazidopurīna atvasinājumu izmantošana tiopurīna nukleozīdu sintēzē. Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas patentu valdes oficiālais izdevums, 2014, Nr.3, 336.-336.lpp. ISSN 2255-9655.
ID 19585