4-Amino-2-(1,2,3-triazol-1-il)-hinazolīna atvasinājumi un to sintēzes paņēmiens
Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas patentu valdes oficiālais izdevums 2014
Ērika Bizdēna, Agnese Kalniņa, Irina Novosjolova, Māris Turks

Izgudrojums attiecas uz organiskās un medicīnas ķīmijas nozari, konkrēti, jaunu 4 –amino-2-(1,2,3-triazolil-1-il)-hinazolīna atvasinājumu sintēzi no 2,4-diazidohinazolīniem.


Atslēgas vārdi
quinazoline derivatives

Bizdēna, Ē., Kalniņa, A., Novosjolova, I., Turks, M. 4-Amino-2-(1,2,3-triazol-1-il)-hinazolīna atvasinājumi un to sintēzes paņēmiens. Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas patentu valdes oficiālais izdevums, 2014, No. 3, 338.-339.lpp. ISSN 2255-9655.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196