Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 4-Amino-2-(1

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 4-Amino-2-(1,2,3-triazol-1-il)-hinazolīna atvasinājumi un to sintēzes paņēmiens
Nosaukums angļu valodā 4-Amino-2-(1,2,3-Triazol-1-Yl)-Quinazoline Derivatives and Their Synthesis
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ērika Bizdēna
Agnese Kalniņa
Irina Novosjolova
Māris Turks
Atslēgas vārdi quinazoline derivatives
Anotācija Izgudrojums attiecas uz organiskās un medicīnas ķīmijas nozari, konkrēti, jaunu 4 –amino-2-(1,2,3-triazolil-1-il)-hinazolīna atvasinājumu sintēzi no 2,4-diazidohinazolīniem.
Anotācija angļu valodā The present invention relates to the field of organic and medical chemistry, particularly to the synthesis of novel 4-amino-2-(1,2,3-triazol-1-yl)-quinazoline derivatives.
Atsauce Bizdēna, Ē., Kalniņa, A., Novosjolova, I., Turks, M. 4-Amino-2-(1,2,3-triazol-1-il)-hinazolīna atvasinājumi un to sintēzes paņēmiens. Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas patentu valdes oficiālais izdevums, 2014, No. 3, 338.-339.lpp. ISSN 2255-9655.
ID 19590