Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Fluorescent Properties of New N(9)-Substituted Push-pull purines

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis and Fluorescent Properties of New N(9)-Substituted Push-pull purines
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Andrejs Šišuļins
Ērika Bizdēna
Māris Turks
Ilze Māliņa
Atslēgas vārdi Fluorescent purines, push-pull purines, Click reakctions
Anotācija Push-pull purine derivatives are attractive as sensors and reporters for biological applications. Recently the fluorescent purines as materials for electronic devices have also been developed. We have reported that N6-substituted 2-triazolyl-adenine nucleosides exhibit strong fluorescence with emission maxima around 400 nm and quantum yields up to 53%.
Atsauce Šišuļins, A., Bizdēna, Ē., Turks, M., Neibolte, I. Synthesis and Fluorescent Properties of New N(9)-Substituted Push-pull purines. No: Abstracts of Riga Technical University 55th International Scientific Conference, Latvija, Riga, 14.-17. oktobris, 2014. Riga: RTU Press, 2014, 15.-15.lpp. ISBN 978-9934-10-592-0.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 20159