Risk Management and Measurement System and Its Influence on Baltic Insurance Market
2016
Darja Stepčenko-Jumere

Aizstāvēšana
04.03.2016. 10:00, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Kalnciema ielā 6, 309.auditorija

Zinātniskais vadītājs
Irina Voronova

Recenzenti
Ineta Geipele, Tonu Kollo, Jekaterina Kuzmina

Promocijas darbs ir veltīts riska vadības jomas izpētei apdrošināšanā, lai nodrošinātu katras Eiropas Savienības apdrošināšanas sabiedrības maksātspēju un finanšu stabilitāti, saskaņā ar “Maksātspēja II” direktīvu. Promocijas darbs aptver “Maksātspēja II” direktīvas 2. pīlāru, galvenokārt — riska vadības jomu. Lai nodrošinātu stabilitāti un maksātspēju apdrošināšanas sabiedrības attīstībai un darbībai, riska novērtēšanas pilnveidošanu jāveic, izmantojot atbilstošāku un jutīgu riska analīzi. Pētījuma gaitā autore ir izpētījusi riska būtību, riska kultūras nozīmīgumu un riska vadības svarīgumu apdrošināšanā saskaņā ar “Maksātspēja II” direktīvu. Autore ir piemērojusi analītiskās hierarhijas un analītiskā tīkla procesus apdrošināšanai, lai uzlabotu riska novērtējumu un lēmumu pieņemšanu apdrošināšanas sabiedrībā. Turklāt autore ir veikusi pētījumu, lai novērtētu kapitālu, kas nepieciešams, lai segtu 13 iespējamos zaudējumus, iestājoties operacionālā riska notikumam, izmantojot kopulu teoriju, kā arī ir pierādījusi tā lietojamību attiecībā uz riska novērtējumu.


Atslēgas vārdi
insurance, the Solvency II framework, risk management, risk assessment, risk measurement, risk culture, Analytic Hierarchy Process, Analytic Network Process, scenario planning, copula theory.

Stepčenko, Darja. Risk Management and Measurement System and Its Influence on Baltic Insurance Market. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 160 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196