Shape Sensing Based on Embedded Sensors for Mobile Cyber-Physical Systems
2016
Atis Hermanis

Aizstāvēšana
25.11.2016. 13:00, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Āzenes iela 12/1, 212. telpa.

Zinātniskais vadītājs
Modris Greitāns, Oskars Krievs

Recenzenti
Iļja Galkins, Aleksandrs Grakovskis, Yannick Le Moullec

Šis darbs ir veltīts jaunu trīs dimensiju formas datu ieguves metožu izpētei, kas izmantojama mobilās iegultās sistēmās ar ierobežotiem resursiem. Darba mērķis ir veicināt attīstību jaunu kiberfizikālo sistēmu pielietojumos tādās jomās, kā viedie audumi, valkājamas sistēmas, robotika un lokanā elektronika. Darbā tiek apskatīta miniatūru zemu izmaksu un neliela enerģijas patēriņa ierīču izmantošana, kā arī efektīva datu savākšana un apstrāde, kas var nodrošināt darbību reālā laikā. Papildus uzmanība tiek vērsta uz pieeju, kas nodrošina mobilu darbību un nav atkarīga no ārējas infrastruktūras. Šajā darbā tiek piedāvāta jauna metode formas mērīšanai, kas ir balstīta uz trīs asu paātrinājuma un magnētiskā lauka sensoru mezgliem, kas tiek iestrādāti materiālā un var iegūt datus par tā orientāciju dažādās vietās. Piedāvātais algoritms kopējās formas atjaunošanai no lokālo orientāciju datiem nodrošina ātrus aprēķinus, vienlaikus izmantojot datus no liela daudzuma sensoru mezglu. Detalizētās simulācijās ir pierādīta piedāvātās metodes darbība un novērtētas kļūdas. Papildus ieguldījums ir saistīts ar jaunas sensoru tīkla arhitektūras izveidi, kas var nodrošināt efektīvu datu savākšanu no vairāk kā 200 zema jaudas patēriņa sensoriem, kas var būt nepieciešami virsmas atjaunošanas algoritmam. Tāpat ir demonstrēta metodes praktiska realizācija, kā arī virsmas atjaunošanas darbības kvalitāte ir novērtēta eksperimentālos testos, salīdzinot rezultātus ar komerciālo Kinect v2 sensoru, kas var darboties kā trīs dimensiju skeneris. Darba beigās ir demonstrēta arī piedāvāto metožu aprobācija mobilā kiberfizikālā sistēmā medicīnas pielietojumiem. Ir izstrādāta reāla laika stājas monitoringa un atgriezeniskās saites sistēma, un tā pielietota medicīniskos pētījumos sadarbībā ar medicīnas speciālistiem, demonstrējot metožu pielietojamību praktiskās mobilās iegultās sistēmās.


Atslēgas vārdi
Shape sensing, surface reconstruction, accelerometers, magnetometers

Hermanis, Atis. Shape Sensing Based on Embedded Sensors for Mobile Cyber-Physical Systems. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 118 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196