Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Catalytic Pyrolysis of Wheat Bran for Hydrocarbons Production in the Presence of Zeolites and Noble-Metals by Using TGA-FTIR Method

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Catalytic Pyrolysis of Wheat Bran for Hydrocarbons Production in the Presence of Zeolites and Noble-Metals by Using TGA-FTIR Method
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Kristīne Lazdoviča
Līga Liepiņa
Valdis Kampars
Atslēgas vārdi Wheat bran, TGA-FTIR, zeolites, noble-metals, hydrocarbons
Anotācija Pyrolysis of wheat bran with or without catalysts was investigated using TGA-FTIR method in order to determine the influence of zeolite and noble metal catalysts on the evolution profile and relative yield of the volatile compounds. The addition of all catalysts decreased the volatile matter of wheat bran from 76.3% to 75.9%, 73.9%, 73.5%, 69.7% and increased the solid residue from 18.0% to 18.4%, 20.4%, 20.8%, 24.6% under the catalyst of ZSM-5, 5% Pd/C, MCM-41, and 5% Pt/C. Noble–metal catalysts had higher activity for deoxygenation of compounds containing carbonyl, carboxyl, and hydroxyl groups than zeolites. Degradation of nitrogen containing compounds atom proceeded better in presence of zeolites. Noble–metal catalysts promoted formation of aromatics and changed the profiles of evolved compounds whereas zeolites advanced formation of aliphatics and olefins.
DOI: 10.1016/j.biortech.2016.01.117
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852416300931 
Atsauce Lazdoviča, K., Liepiņa, L., Kampars, V. Catalytic Pyrolysis of Wheat Bran for Hydrocarbons Production in the Presence of Zeolites and Noble-Metals by Using TGA-FTIR Method. Bioresource Technology, 2016, Vol.207, 126.-133.lpp. ISSN 0960-8524. e-ISSN 1873-2976. Pieejams: doi:10.1016/j.biortech.2016.01.117
ID 23147