Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fragment-Based Discovery of 2-Aminoquinazolin-4(3H)-ones as Novel Class Nonpeptidomimetic Inhibitors of the Plasmepsins I

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Fragment-Based Discovery of 2-Aminoquinazolin-4(3H)-ones as Novel Class Nonpeptidomimetic Inhibitors of the Plasmepsins I, II, and IV
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Dace Rasiņa
Mārtiņš Otikovs
J. Leitans
R. Recacha
O. V. Borysov
I. Kanepe-Lapsa
I. Domraceva
T. Pantelejevs
K. Tars
M. J. Blackman
Kristaps Jaudzems
Aigars Jirgensons
Atslēgas vārdi
Anotācija 2-Aminoquinazolin-4(3H)-ones were identified as a novel class of malaria digestive vacuole plasmepsin inhibitors by using NMR-based fragment screening against Plm II. Initial fragment hit optimization led to a submicromolar inhibitor, which was cocrystallized with Plm II to produce an X-ray structure of the complex. The structure showed that 2-aminoquinazolin-4(3H)-ones bind to the open flap conformation of the enzyme and provided clues to target the flap pocket. Further improvement in potency was achieved via introduction of hydrophobic substituents occupying the flap pocket. Most of the 2-aminoquinazolin-4(3H)-one based inhibitors show a similar activity against digestive Plms I, II, and IV and >10-fold selectivity versus CatD, although varying the flap pocket substituent led to one Plm IV selective inhibitor. In cell-based assays, the compounds show growth inhibition of Plasmodium falciparum 3D7 with IC50 ∼ 1 μM. Together, these results suggest 2-aminoquinazolin-4(3H)-ones as perspective leads for future development of an antimalarial agent.
DOI: 10.1021/acs.jmedchem.5b01558
Hipersaite: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jmedchem.5b01558 
Atsauce Rasiņa, D., Otikovs, M., Leitans, J., Recacha, R., Borysov, O., Kanepe-Lapsa, I., Domraceva, I., Pantelejevs, T., Tars, K., Blackman, M., Jaudzems, K., Jirgensons, A. Fragment-Based Discovery of 2-Aminoquinazolin-4(3H)-ones as Novel Class Nonpeptidomimetic Inhibitors of the Plasmepsins I, II, and IV. Journal of Medicinal Chemistry, 2016, Vol.59, Iss.1, 374.-387.lpp. ISSN 0022-2623. Pieejams: doi:10.1021/acs.jmedchem.5b01558
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 23189