Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

M. J. Blackman