Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Response of Osteoporotic Jaw Bone to Implantation of Biphasic Calcium Phosphate (Hap/ß-TCP) Bioceramics supplemented with Autologous Mesenchymal Cells (MSC)

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Response of Osteoporotic Jaw Bone to Implantation of Biphasic Calcium Phosphate (Hap/ß-TCP) Bioceramics supplemented with Autologous Mesenchymal Cells (MSC)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Aleksandrs Grišuļonoks
Inese Čakstiņa
Arnis Āboliņš
Jānis Ločs
Andrejs Skaģers
Ilze Šalma
Ģirts Šalms
Vadims Klimecs
Atslēgas vārdi Implantation
Anotācija Synthetic β-TCP implanted into critical sized bone defect of rats with experimental osteoporosis demonstrated better effect to bone tissue repair in osteoporosis and/or osteoporosis status [1]. Stem cell transplantation may improve bone mineral density in animal models of osteoporosis [2]. Combination of BCP and stem cells are not studied on old experimental animals with double induced osteoporosis as with permission of Latvian Republic Food and Veterinary Administration was done.
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000057303_e.pdf#page=90 
Atsauce Grišuļonoks, A., Čakstiņa, I., Āboliņš, A., Ločs, J., Skaģers, A., Šalma, I., Šalms, Ģ., Klimecs, V. Response of Osteoporotic Jaw Bone to Implantation of Biphasic Calcium Phosphate (Hap/ß-TCP) Bioceramics supplemented with Autologous Mesenchymal Cells (MSC). No: The 25th International Baltic Conference of Engineering Materials & Tribology BALTMATTRIB 2016: Abstracts Book, Latvija, Riga, 3.-4. novembris, 2016. Riga: The Latvian Materials Research Society, 2016, 90.-90.lpp. ISBN 978-9934-19-029-2.
Pilnais teksts
ID 23697