Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elastic Properties of UV Irradiated Polyethylene-Octene Copolymer Composites with Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Elastic Properties of UV Irradiated Polyethylene-Octene Copolymer Composites with Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Remo Merijs-Meri
Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Juris Bitenieks
I. Reinholds
Agnese Ābele
Ženija Roja
Atslēgas vārdi Carbon nanotubes; nanocomposites; polyethylene
Anotācija Polyethylene-octene copolymer (E38) is melt compounded with carboxylated carbon nanotubes (CNT-COOH) in the presence of maleic anhydride grafted polyethylene (PEgMA). The effects of CNT-COOH in the amount of 1–10 wt. % on the mechanical properties of E38 based composite are investigated. It is revealed that addition of CNT-COOH considerably increases the stiffness and mechanical strength of the E38 based composites. The effect of UV irradiation on the structure as well as on the mechanical properties of E38/PEgMA/CNT-COOH composites is also investigated. Results of the investigation testify that UV resistance of the E38 based composites increases by increasing the content of CNT-COOH. © 2016 Taylor & Francis Group, LLC.
DOI: 10.1080/10584587.2016.1187056
Hipersaite: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10584587.2016.1187056 
Atsauce Merijs-Meri, R., Zicāns, J., Ivanova, T., Bitenieks, J., Reinholds, I., Grigaloviča, A., Roja, Ž. Elastic Properties of UV Irradiated Polyethylene-Octene Copolymer Composites with Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes. Integrated Ferroelectrics, 2016, Vol.173, Iss.1: Proceedings of the International Conference on Functional Materials and Nanotechnologies (FM&NT-2015), 147.-152.lpp. ISSN 1058-4587. Pieejams: doi:10.1080/10584587.2016.1187056
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 23899