Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Anaerobic Digestate as Inoculum for Treatment of the Plant-Derived Wastes: Case Study

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Anaerobic Digestate as Inoculum for Treatment of the Plant-Derived Wastes: Case Study
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Kristīne Kalneniece
Andrejs Bērziņš
Zaiga Petriņa
Kristīne Veģere
Elīna Salava
Kārlis Švirksts
Māra Grūbe
Vizma Nikolajeva
Olga Mutere
Atslēgas vārdi Biogas, EcoPlate, enzymatic hydrolysis, fruit and vegetable wastes, FT-IR spectroscopy, leaves, wood
Anotācija The aim of this study was to characterize the digestate from an activated sludge biogas reactor (IDARS) as an inoculum for enzymatic hydrolysis and biogas production from organic wastes. Aerobic and anaerobic bacteria are represented in IDARS with H’ index 3.1 and 2.5, respectively. IDARS stimulated the enzymatic hydrolysis of wood and leaves, preferably broadleaf tree species. The results demonstrated the potential of IDARS for improvement of the technological parameters for conversion of organic wastes into biogas.
DOI: 10.1515/msac-2017-0008
Atsauce Kalneniece, K., Bērziņš, A., Petriņa, Z., Ruģele, K., Salava, E., Švirksts, K., Grūbe, M., Nikolajeva, V., Mutere, O. Application of Anaerobic Digestate as Inoculum for Treatment of the Plant-Derived Wastes: Case Study. Materials Science and Applied Chemistry, 2017, 34, 50.-58.lpp. ISSN 1407-7353. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.1515/msac-2017-0008
ID 25591