Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Andrejs Bērziņš

Publikācijas
Atrasti 4 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 4.
Application of Anaerobic Digestate as Inoculum for Treatment of the Plant-Derived Wastes: Case Study
(2017)
Kristīne Kalneniece, Andrejs Bērziņš, Zaiga Petriņa, Kristīne Veģere, Elīna Salava, Kārlis Švirksts, Māra Grūbe, Vizma Nikolajeva, Olga Mutere
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Floating Ceramics vs. Floating Oils: Search for Appropriate Conditions
(2016)
Olga Muter, Andrejs Bērziņš, Tūrs Selga, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Characterisation of a Ceramic Carriers after Wastewater Treatment Process in the Model Column Cascade with Ethanol Addition
(2015)
Andrejs Bērziņš, Zaiga Petriņa, Vizma Nikolajeva, Ruta Švinka, Visvaldis Švinka, Silvija Strikauska, Olga Muter
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē