Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Kristīne Ruģele
Struktūrvienība (24601) Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
label.academicTitle Doktors
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Pētniecības intereses Alternatīvie enerģijas avoti
E-pasts kristine.rugele@rtu.lv

Publikācijas

Atrasti 28 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]
Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Acid Whey Potential for Biogas Production Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristīne Ruģele, Simona Larsona
Alkaline Activated Material for pH Control in Biotechnologies Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Kristīne Ruģele, Ģirts Būmanis, Diāna Bajāre, Vitālijs Lakevičs, Jānis Rubulis
Alkaline Granules for pH Control in Biotechnologies Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Kristīne Ruģele, Ģirts Būmanis, Diāna Bajāre, Vitālijs Lakevičs, Jānis Rubulis
Application of Anaerobic Digestate as Inoculum for Treatment of the Plant-Derived Wastes: Case Study Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2017 Kristīne Kalneniece, Andrejs Bērziņš, Zaiga Petriņa, Kristīne Ruģele, Elīna Salava, Kārlis Švirksts, Māra Grūbe, Vizma Nikolajeva, Olga Mutere
Application of Fluorescent in situ Hybridisation for Monitoring Methanogenic Archaea in Acid Whey Anaerobic Digestion Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Kristīne Ruģele, Linda Mežule, Brigita Daļecka, Simona Larsona, Juris Vanags, Jānis Rubulis
Application of Industrial Wastes in Renewable Energy Production Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Kristīne Ruģele, Ģirts Būmanis, Linda Mežule, Tālis Juhna, Diāna Bajāre
Bioaugmentation of Acid Whey Anaerobic Digestion Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Kristīne Ruģele, Simona Larsona
Bioaugmentation to Improve Biogas Yield in Cheese Whey Anaerobic Digestion Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2013 Kristīne Ruģele, Ēriks Skripsts, Tālis Juhna, Simona Larsona
Biochemical Methane Potential from Anaerobic Digestion of the Macrophyte Cerathophyllum Demersum: A Batch Test study for Latvian Conditions Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Laura Pastare, Francesco Romagnoli, Kristīne Ruģele, Ilze Dzene, Dagnija Blumberga
CFD Analysis of a Stirred Vessel Bioreactor with Double Pitch Blade and Rushton Type Impellers Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Armands Bušs, Kristīne Ruģele, Artūrs Šuleiko, Juris Vanags
Atrasti 28 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Atrasts viens ieraksts.
Nosaukums Autori
Termiski apstrādāts ar sārmu aktivizēts materiāls ar vides pH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā Kristīne Ruģele, Ģirts Būmanis, Diāna Bajāre, Linda Mežule, Tālis Juhna
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs" Vides aizsardzība 20053 Sandra Vasiļevska
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai Vides aizsardzība 20053 Linda Mežule
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Biogāzes ražošanas risku izvērtējums Baltijas Jūras reģionā no barības vielu aprites pārvaldības perspektīvas Vides aizsardzība 24601 Kristīne Ruģele
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem Enerģētika 20300 Jānis Rubulis
Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde Citi 24601 Tālis Juhna
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija Jurijs Ozoliņš
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei Enerģētika 06B02 Jūlija Gušča
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem Materiālu tehnoloģija 14400 Dagnija Loča
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (13-24601-C3307) 24601 Kristīne Ruģele
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239) Citi 24601 Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W2691) 24601 Kristīne Ruģele
Vieglo pelnu cenosfēru pievienošanas ietekme uz fizikālo-mehāniskam ipašībam sintaktisko putu kompozītiem izgatavotiem ar pussausu presēšanas metodi Organiskā ķīmija 04010 Kristīne Ruģele
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-F2673) 14400 Kristīne Ruģele
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11) Citi 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90) Materiālu tehnoloģija 14413 Kristīne Šalma-Ancāne
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts. Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Dagnija Loča