Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Kristīne Veģere

Struktūrvienība:

(24701) Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorija

Zinātniskais grāds:

Doktors

Pētniecības nozare:

2. Engineering and technology

Pētniecības apakšnozare:

2.11 Other engineering and technologies

Pētniecības intereses:

Alternatīvie enerģijas avoti

E-pasts:

christe(at)inbox.lv

Publikācijas
Atrasti 37 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Comparative Study of Hydrothermal Synthesis Routes of Zeolite A
(2020)
Kristīne Veģere, Rita Kravcevica, Andrejs Krauklis, Tālis Juhna
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
The Role of Magnetic Field in the Biopharmaceutical Production: Current Perspectives
(2019)
Alīna Reķēna, Elīna Didrihsone, Kristīne Veģere
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Digestate Management Practices in Latvia from Nitrogen Perspective
(2018)
Ilze Jerāne, Kristīne Veģere, Jānis Rubulis
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Growing and Drying Spirulina/ Arthrospira for Producing Food and Nutraceuticals: A Review
(2018)
Agnese Stunda-Zujeva, Kristīne Veģere
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 17 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 17.
"Vides. bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs"
Vides aizsardzība
Sandra Vasiļevska
Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai
Vides aizsardzība
Linda Mežule
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Biogāzes ražošanas risku izvērtējums Baltijas Jūras reģionā no barības vielu aprites pārvaldības perspektīvas
Vides aizsardzība
Kristīne Veģere
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde
Citi
Tālis Juhna
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Jurijs Ozoliņš
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei
Enerģētika
Jūlija Gušča
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem
Citi
Dagnija Loča
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (13-24601-C3307)
Kristīne Veģere
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239)
Citi
Tālis Juhna
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-W2691)
Kristīne Veģere
Vieglo pelnu cenosfēru pievienošanas ietekme uz fizikālo-mehāniskam ipašībam sintaktisko putu kompozītiem izgatavotiem ar pussausu presēšanas metodi
Organiskā ķīmija
Kristīne Veģere
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-F2673)
Kristīne Veģere
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11)
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90)
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Dagnija Loča