Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Inversely Polarised Ferroelectric Polymer Contact Electrodes for Triboelectric-like Generators from Identical Materials

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums ES struktūrfondi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Inversely Polarised Ferroelectric Polymer Contact Electrodes for Triboelectric-like Generators from Identical Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andris Šutka
Kaspars Mālnieks
Artis Linarts
Martin Timusk
Vilnis Jurķāns
Ilgvars Gorņevs
Juris Blūms
Astrīda Bērziņa
Urmas Joost
Māris Knite
Atslēgas vārdi ferroelectric polymer; triboelectric; nanogenerator.
Anotācija Although it is known that triboelectric nanogenerators (TENGs) based on ferroelectric polymer films show better performance, the origin of this enhancement remains poorly understood. To date, it has been accepted that enhancement is observed due to shift of the ‘‘effective work function’’ of the ferroelectric polymer insulator, which in turn enhances electron transfer between the TENG electrodes. The present study reveals that this view is incorrect and, in reality, the enhancement is observed due to induction driven by piezoelectric charges. Furthermore a novel piezoelectric-electrostatic generator (PEEG) has been constructed from inversely polarised polyvinylidene films, which exhibits higher performance than TENGs for mechanical energy conversion to electricity.
DOI: 10.1039/c8ee00550h
Hipersaite: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ee/c8ee00550h#!divAbstract 
Atsauce Šutka, A., Mālnieks, K., Linarts, A., Timusk, M., Jurķāns, V., Gorņevs, I., Blūms, J., Bērziņa, A., Joost, U., Knite, M. Inversely Polarised Ferroelectric Polymer Contact Electrodes for Triboelectric-like Generators from Identical Materials. Energy & Environmental Science, 2018, Vol.11, No.6, 1437.-1443.lpp. ISSN 1754-5692. e-ISSN 1754-5706. Pieejams: doi:10.1039/c8ee00550h
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 28244