Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bone Loss around Dental Implants 5 Years after Implantation of Biphasic Calcium Phosphate (HAp/βTCP) Granules

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bone Loss around Dental Implants 5 Years after Implantation of Biphasic Calcium Phosphate (HAp/βTCP) Granules
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Vadims Kļimecs
Aleksandrs Grišuļonoks
Ilze Šalma
Laura Neimane
Jānis Ločs
Eva Šauriņa
Andrejs Skaģers
Atslēgas vārdi calcium phosphate, hydroxyapatite
Anotācija Biphasic calcium phosphate ceramic granules (0.5-1.0 mm) with a hydroxyapatite and β-tricalcium phosphate ratio of 90/10 were used. Biphasic calcium phosphate ceramic granules produced in the Riga Technical University, Riga Rudolph Cimdins Biomaterials Innovation and Development Centre, were used for filling the bone loss on 18 patients with peri-implantitis. After 5 years at the minimum, clinical and 3D cone-beam computed tomography control was done. Clinical situation confirmed good stability of implants without any signs of inflammation around. Radiodensity of the previous gap and alveolar bone horizontally from middle point of dental implants showed similar radiodensity as in normal alveolar bone.
DOI: 10.1155/2018/4804902
Hipersaite: https://www.hindawi.com/journals/jhe/2018/4804902/ 
Atsauce Kļimecs, V., Grišuļonoks, A., Šalma, I., Neimane, L., Ločs, J., Šauriņa, E., Skaģers, A. Bone Loss around Dental Implants 5 Years after Implantation of Biphasic Calcium Phosphate (HAp/βTCP) Granules. Journal of Healthcare Engineering, 2018, Vol.2018, 4804902.-4804902.lpp. ISSN 2040-2295. e-ISSN 2040-2309. Pieejams: doi:10.1155/2018/4804902
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 28960