Nolikums kvalifikācijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai pirmā līmeņa profesionālo studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”
2019
Ineta Geipele, Kristīne Fedotova, Iveta Stāmure

Nolikums paredzēts studentiem, kuri studē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība”, lai nodrošinātu vienveidību kvalifikācijas darbu struktūrā, kā arī kvalifikācijas darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Nolikuma mērķis ir dot iespēju studentiem savlaicīgi iepazīties ar kvalifikācijas darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.


Atslēgas vārdi
kvalifikācijas darbs, atsauksme, recenzija
Hipersaite
http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/

Geipele, I., Fedotova, K., Stāmure, I. Nolikums kvalifikācijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai pirmā līmeņa profesionālo studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”. 1. Rīga: BUNI institūts, 2019. 22 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196