Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma vērtēšana" (studiju projekts)
2019
Jānis Vanags, Sanda Lapuķe, Didzis Usenieks, Iveta Stāmure

Nolikums paredzēts studentiem, kuri apgūst RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenoto studiju kursu "Nekustamā īpašuma vērtēšana" (studiju projekts), kura ietvaros ir paredzēts izstrādāt un aizstāvēt projekta darbu - nekustamā īpašuma novērtējumu.


Atslēgas vārdi
studiju projekts, aizstāvēšana, nekustamā īpašuma vērtē';sana
Hipersaite
http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/

Vanags, J., Geipele, S., Usenieks, D., Stāmure, I. Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma vērtēšana" (studiju projekts). Rīga: RTU BUNI, 2019. 14 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196