Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Didzis Usenieks

Publikācijas
Atrasti 6 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 6.
Mājokļu heterogenitātes dimensijas un to elementi
(2019)
Jānis Vanags, Ineta Geipele, Auseklis Sarkans, Didzis Usenieks
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma vērtēšana" (studiju projekts)
(2019)
Jānis Vanags, Sanda Lapuķe, Didzis Usenieks, Iveta Stāmure
Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Housing Heterogeneity Dimensions and Their Elements: a Systemic Approach
(2017)
Jānis Vanags, Ineta Geipele, Auseklis Sarkans, Didzis Usenieks
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē