Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana" (studiju projekts)
2019
Antra Kundziņa, Raja Kočanova, Ineta Geipele, Kaspars Freimanis

Nolikums paredzēts studentiem, kuri apgūst RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenoto studiju kursu "Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana" (studiju projekts), kura ietvaros ir paredzēts izstrādāt un aizstāvēt projekta darbu - ēkas vai būves tehniskā stāvokļa novērtējumu.


Atslēgas vārdi
studiju projekts, aizstāvēšana, ēku un būvju tehniskais stāvoklis
Hipersaite
http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/

Kundziņa, A., Kočanova, R., Geipele, I., Freimanis, K. Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana" (studiju projekts). Rīga: RTU BUNI, 2019. 14 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196