Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Būvdarbu izmaksu tāmēšana" (studiju projekts)
2019
Antra Kundziņa, Ineta Geipele, Ēvalds Jasāns, Kaspars Ločs, Kaspars Freimanis

Nolikums paredzēts studentiem, kuri apgūst RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenoto studiju kursu "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana" (studiju projekts), kura izstrādes laikā ir paredzēts izstrādāt un aizstāvēt projekta darbu jautājumos, kas saistīti ar būvniecības darbību novērtēšanu un būvniecības izmaksu prognozi projekta pirmsprojektēšanas posmā.


Atslēgas vārdi
studiju projekts, aizstāvēšana, būvdarbu izmaksas, tāmēšana
Hipersaite
http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/

Kundziņa, A., Geipele, I., Jasāns, Ē., Ločs, K., Freimanis, K. Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Būvdarbu izmaksu tāmēšana" (studiju projekts). Rīga: RTU BUNI, 2019. 14 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196