Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hidroģeoloģijas problēmu modelēšanas programmas REMO adaptācija

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Hidroģeoloģijas problēmu modelēšanas programmas REMO adaptācija
Nosaukums angļu valodā Adaption of Program REMO Used for Modelling Hydrogeological Problems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Romans Janbickis
Kaspars Krauklis
Inta Lāce
Atslēgas vārdi hidroģeoloģiskie modeļi, datu interpolācija, digitālās kartes, Fortran, programmatūras adaptācija
Anotācija Rakstā dots RTU Vides Modelēšanas Centra izstrādātās modelējošās programmas REMO īss pielietojuma skaidrojums un tās salīdzinājums ar atbilstošo komercprogrammu GROUNDWATER VISTAS. Apzinātas programmas REMO priekšrocības hidroģeoloģisko modeļu kalibrēšanas procesā. Modelējošā programma REMO sākta veidot 1991. gadā, būvējot datorizēto reģionālo hidroģeoloģisko modeli (REMO) ”Lielā Rīga” Latvijas centrālajai daļai. Programma ir paredzēta hidroģeoloģijas problēmu risināšanai un tika izveidota uz universālas modelējošās programmas OMEN bāzes, kas arī bija izstrādāta VMC, papildinot to ar moduļiem, kas nodrošināja hidroģeoloģijas problēmu modelēšanas specifiku. Kopš 1996. gada, izmantojot programmu REMO, ir izveidoti daudzi hidroģeoloģiskie modeļi gan ūdensgūtvēm, gan piesārņojuma migrācijas pētīšanai pazemes ūdeņos Latvijā un arī ārzemēs. Ekspluatācijas gaitā programma REMO daudzkārt modernizēta un papildināta ar jaunām funkcionālām iespējām: ūdens ņemšanas aku debitu sadalījuma interpolācijas metodes režģa punktiem, ūdens plūsmu balansa aprēķināšana poligonos, drenāžas sistēmas elementu modelēšanu. Tā kā šīs programmas izstrāde bija uzsākta 90. gadu sākumā, tas noteica sākotnējo programmēšanas līdzekļu izvēli: DOS vide, FORTRAN 77. Lai izmantotu tās iespējas, ko sniedz mūsdienu programmatūra un aparatūras resursi, veikta programmas modernizācija un adaptācija. Veikts programmas REMO atjaunošanas process, kura gaitā izveidota jauna programmas versija. Veikta pāreja uz valodas FORTRAN 90 standartu, un iegūts programmas REMO izpildmodulis WINDOWS XP vidē. Modeļa plakņu izmēri palielināti 100 reizes, bet ar ierobežotu plakņu skaitu ≤ 9. Nav iekļauts lietotāja grafiskais interfeiss, jo trūkst vairāk kā 15 programmas moduļu pirmtekstu.
Anotācija angļu valodā In the publication, the recent adaption of the modelling program REMO is considered. It was developed by the Environment Modelling Centre (EMC) of the Riga Technical University. The program is compared with the licensed system GROUNDWATER VISTAS. The REMO program is handy for calibration of hydrogeological models. The program was originated in 1990 when the regional hydrogeological model (REMO) for the central part of Latvia have to be created. REMO modelled hydrogeological processes. It was based on the more universal software OMEN (also developed by EMC). To account for hydrogeological processes, some specific modules were included. Since 1996, many hydrogeological models have been developed for Latvia and abroad by using REMO. The models considered problems of well fields supplying drinking water and migration of contaminants in groundwater. During its exploitation, REMO was updated and many special applications were introduced: interpolation of well rates on the model grid, computing of groundwater balance for polygon areas, modelling elements of drainage systems. Because REMO was originated in 1991, the DOS environment and FORTRAN 77 were applied to create REMO. In order to apply resources of modern software and hardware, partial updating and adaptation of REMO has been accomplished: the FORTRAN 90 has been applied in the WINDOWS XP environment; the former maximal grid plane size of 100×100 nodes has been enlarged to 989×989. However, the graphical interface of software module has not been recovered yet, because about 15 its original programme texts are not found. The number of grid planes emains limited n≤9.
Atsauce Janbickis, R., Krauklis, K., Lāce, I. Hidroģeoloģijas problēmu modelēšanas programmas REMO adaptācija. Datormodelēšana un robežproblēmas. Nr.37, 2008, 28.-34.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3020