Energoplānošanas attīstības tendences Latvijas pašvaldībās
2020
Agris Kamenders, Aiga Barisa, Andra Blumberga, Claudio Rochas, Dagnija Blumberga, Ieva Pakere, Ilze Dzene, Ilze Burmistre, Indra Muižniece, Ivars Veidenbergs, Jeļena Ziemele, Kaspars Kļavenieks, Kristaps Kašs, Lauma Žihare, Līga Sniega, Līga Žogla, Marika Rošā, Silvija Nora Kalniņš

Kolektīvā zinātniskā monogrāfija ir veltīta metodiku kopai, kas ir izstrādāta, lai ilustrētu pašvaldību ilgtspējīgu pāreju uz zema oglekļa ekonomiku, ņemot vērā starptautisko praksi un tendences. Grāmatā galvenā uzmanība ir pievērsta diviem energoplānošanas aspektiem – energopārvaldībai un inženiertehniskajiem risinājumiem. Monogrāfijā apkopotie izpētes rezultāti ir svarīgi valsts un pašvaldības iestāžu speciālistiem, kas ir atbildīgi par reģionālā līmeņa energoplānošanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un valsts enerģētiskās neatkarības palielināšanu. Tā sniedz zinātnisku informāciju, kas ir nepieciešama pētniekiem, augstskolu pasniedzējiem un studentiem.


Atslēgas vārdi
Energopārvaldība; klimata tehnoloģijas

Kamenders, A., Barisa, A., Blumberga, A., Rochas, C., Blumberga, D., Pakere, I., Dzene, I., Burmistre, I., Muižniece, I., Veidenbergs, I., Ziemele, J., Kļavenieks, K., Kašs, K., Žihare, L., Sniega, L., Žogla, L., Rošā, M., Kalniņš, S. Energoplānošanas attīstības tendences Latvijas pašvaldībās. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 172 lpp. ISBN 978-9934-22-062-3.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196