Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Līga Sniega

Struktūrvienība:

(32700) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Pētniecības intereses:

E-pasts:

Liga.Sniega(at)rtu.lv

Projekti
Atrasti 57 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 57.
TEST4SME - Laboratoriju tīkls mazajos uzņēmumos ražoto elektronikas produktu testēšanai, raksturošanai un atbilstības novērtējumam, Baltic sea region, 2017-2020
Vides aizsardzība
Jūlija Gušča
Vēsturisko ēku robusta siltināšana no iekšpuses - (RIBuild)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Apmācība par zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi Baltijas jūras reģionā
Citi
Francesco Romagnoli
Aprites ekonomikas risinājumi veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanā vides aizsardzības un sabiedrības veselības mērķu nodrošināšanai
Citi
Silvija Nora Kalniņš
Atjauno savu ēku, taupot enerģiju. Sāc rīkoties daudz ātrāk
Citi
Terēza Bezručko
Aukstuma ķēdes energoefektivitātes uzlabošana
Citi
Francesco Romagnoli
Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā – Vienšūnu proteīni
Citi
Jeļena Pubule
Bioekonomika Zaļā kursa ēnā
Citi
Vladimirs Kirsanovs
Bioekonomikas modeļa izstrāde Bioloģisko resursu ilgtspējīgai izmantošanai klimata pārmaņu samazināšanai un pielāgošanās kapacitātes celšanai (BIO-KLIMATS)
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju asociāli ekonomiskie aspekti - (BIO-EKONOMIKA)
Vides aizsardzība
Dagnija Blumberga
Bioresursu vērtības modelis
Citi
Lauma Žihare
Ceļvedis uz energoefektīvu Latvijas nākotni (EnergyPath)
Citi
Marika Rošā
Coordinating and Leveraging regional knowledge for initiating a Sustainable and optimised EU Waste to Energy Programme (Acronym: COOLSWEEP)
Citi
Francesco Romagnoli
Dabisks termoiepakojums
Vides aizsardzība
Terēza Bezručko
Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana
Citi
Andra Blumberga
Ēku renovācijas ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem
Vides aizsardzība
Dagnija Blumberga
Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze
Citi
Gatis Bažbauers
Enerģētikas pārejas perioda politikas aklie punkti
Citi
Dagnija Blumberga
Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti
Citi
Andra Blumberga
Enerģētikas un klimta modelēšanas virzībā uz oglekļa neitralitāti
Citi
Andra Blumberga
FLEX4RES
Enerģētika
Dagnija Blumberga
Iekštelpu gaisa attīrīšanas biofiltra iekārtas izstrādāšana ēku energoefektivitātes dilemmas risināšanai.
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi (KPIET)
Enerģētika
Dagnija Blumberga
Ilgtspējīga labklājības uzņēmējdarbība lauksaimniecības dažādošanai - SWEDA
Citi
Francesco Romagnoli
Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā
Citi
Aiga Barisa
Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm
Citi
Vladimirs Kirsanovs
Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)
Citi
Dagnija Blumberga
Inovatīvas biomasas gasifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei - (SINGĀZE)
Enerģētika
Dagnija Blumberga
Integrēta CO2 biofiltra un makroaļģu biomasas ražošanas tehnoloģija biogāzes stacijām, izmantojot inovatīvu Saliktu Modulāru Atvērtu Riņķplūsmas Baseinu pieeju (SMARB)
Citi
Francesco Romagnoli
Integrētie dekarbonizācijas risinājumi CO2 efektīvai valorizācijai reģionos
Citi
Jeļena Pubule
Investīcijas klimata kapocitātē CIC
Vides aizsardzība
Agris Kamenders
Kapacitātes stiprināšana izturētspējīgai izglītībai Āzijā (CABARET)
Izglītība
Francesco Romagnoli
Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde
Citi
Andra Blumberga
Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība
Citi
Dagnija Blumberga
Lietišķās valodniecības institūts (34-23200-YD8122)
Citi
Marina Platonova
LOW TEMP - Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam
Vides aizsardzība
Francesco Romagnoli
Metāna oksidēšanās savienošanās reakcijas procesa koncepcija - BIOCM
Citi
Jūlija Gušča
No organiskiem nepārtikas resursiem ražota lašu barība
Citi
Jeļena Pubule
Ražošanas efektivitātes paaugstināšana zivju apstrādes rūpnīcās.
Vides aizsardzība
Dagnija Blumberga
Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās
Citi
Uģis Citskovskis
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi
Inga Misiņa
Rīkojies tagad:Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās
Vides aizsardzība
Francesco Romagnoli
Save your bUildiNg by SavINg Energy – towards 202020m2 of deeply renovated multifamily residential buildings — (SUNShINE)
Enerģētika
Marika Rošā
Simulators virzībai uz ilgtspējīgu enerģētiku
Citi
Gatis Bažbauers
Sistēmu analīze MOOC ilgtspējības transformācijai - SYSSUS
Citi
Andra Blumberga
Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (12-01R00-Mehānika)
Jānis Vība
Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem
Citi
Ivars Veidenbergs
Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: sociālās un humanitārās zinātnes satiekas ar enerģētikas pētījumiem
Citi
Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-DOK.VASSI/16)
Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-N7048.09)
Citi
Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-RSFF.VASSI)
Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-27300-DOK.VASSI/19)
Citi
Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-27300-DOK.VASSI/20)
Citi
Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra (34-11509-Z18/1-0426)
Anna Kubule
Viedā fasāde saules enerģijas uzkrāšanai ēkās
Citi
Ruta Vanaga
Viedās kontroles izmantošana siltumenerģijas akumulācijas sistēmās
Citi
Miķelis Dzikēvičs
Virzība uz ilgtspējīgas aprites bioekonomiku Centrālās un Austrumeiropas valstīs
Citi
Dagnija Blumberga