Palladium-Catalyzed C-H Activation of Triterpenoids
Balticum Organicum Syntheticum 2022: Program and Abstract Book 2022
Jevgeņija Lugiņina, Vladislavs Kroškins, Anatolijs Mišņovs, Māris Turks

-


Atslēgas vārdi
Palladium-catalyzed C-H activation of triterpenoids

Lugiņina, J., Kroškins, V., Mišņovs, A., Turks, M. Palladium-Catalyzed C-H Activation of Triterpenoids. No: Balticum Organicum Syntheticum 2022: Program and Abstract Book, Lietuva, Vilnius, 3.-6. jūlijs, 2022. Vilnius: 2022, 115.-115.lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196