Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Vladislavs Kroškins

Struktūrvienība:

(32300) Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūts

E-pasts:

Vladislavs.Kroskins(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 16 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Recent Investigations in Synthesis of Oxathiazinanes by Sulfamate Ester Cyclization
(2023)
Vladislavs Kroškins, Māris Turks
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
C(sp3)-H Arylation of Pentacyclic Triterpenoids
(2023)
Vladislavs Kroškins
Raksts konferenču tēžu krājumā
Synthesis of 8-Aminoquinoline Amides of Ursonic and Oleanonic Acid
(2022)
Vladislavs Kroškins, Jevgeņija Lugiņina, Anatolijs Mišņovs, Māris Turks
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 4 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 4.
Azidogrupa kā reģioselektivitātes un reakcijas spējas slēdzis annelētos pirimidīnos: medicīnas un materiālu ķīmijā pielietojamu priviliģēto struktūru sintēzes metodoloģiju jaunrade
Citi
Irina Novosjolova
Bioatjaunojamo triterpenoīdu pussintētisko atvasinājumu sintēze un pretvīrusu aktivitāte
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-N7049.2)
Citi
Māris Turks
Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14A00-RSFF.OĶTI)
Māris Turks