Research and Development of DC Microgrids for Robotic Manufacturing
2023
Armands Šenfelds

Aizstāvēšana
29.12.2023. 11:30, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 212. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Leonīds Ribickis

Recenzenti
Jānis Zaķis, Rik W. De Doncker, Toomas Vaimann

Promocijas darbs veltīts energoefektivitātes uzlabošanai, ieviešot līdzstrāvas tipa elektroenerģijas apmaiņas risinājumus rūpnieciskiem robotu ražošanas pielietojumiem. Apskatītās metodes pakāpeniski aptver mērogu no individuālu maiņstrāvas tipa rūpniecisko robotu iekārtu modifikācijas līdzstrāvas kopņu enerģijas apmaiņai līdz līdzstrāvas mikrotīkla ieviešanai rūpnieciskas ražošanas vidē. Eksperimentālie rezultāti liecina par ievērojamu enerģijas atkārtotas izmantošanas potenciālu diapazonā no 20 % atsevišķiem rūpnieciskiem robotiem līdz 9,5 % mazām grupām un 6,5 % no kopējā atkārtoti izmantotās enerģijas potenciāla līdzstrāvas mikrotīkla sistēmā.


Atslēgas vārdi
DC microgrid, industrial robots, energy efficiency
DOI
10.7250/9789934370205

Šenfelds, Armands. Research and Development of DC Microgrids for Robotic Manufacturing. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 202 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196