Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Polymer-Nanostructured Carbon Composites as Multifunctional Sensor Materials: Design

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Polymer-Nanostructured Carbon Composites as Multifunctional Sensor Materials: Design, Processing, and Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Māris Knite
Juris Zavickis
Jānis Zicāns
Aleksandra Ķiploka
Igors Klemenoks
Gita Šakale
Valdis Teteris
Armin Fuith
S.J. Pas
A. Hill
V. Bovtun
A. Solovjovs
I. Aulika
B. Poļakovs
S. Veljko
D. Noujni
Donāts Erts
J. Petzelt
Atslēgas vārdi polymer-nanostructured carbon composite; strain sensor; gas sensor
Anotācija Our recent achievements in design, processing and studies of physical properties of polymer-nanostructured carbon composites (PNCC) as prospective strain sensor and gas sensor materials are presented. Mechanical, electrical and gas sorption properties have been investigated. Electrically conductive atomic force microscopy (EC AFM), positron annihilation life-time spectroscopy (PALS) and broadband (100 Hz - 2.5 THz) dielectric spectroscopy have been used to investigate the causes of gigantic sensing effects in PNCC. As a result, multifunctional polymer-nanostructured carbon composites exhibiting simultaneously excellent strain sensor and gas sensor properties have been obtained and the existing models of sensing effects improved.
Atsauce Knite, M., Zavickis, J., Zicāns, J., Ķiploka, A., Klemenoks, I., Šakale, G., Teteris, V., Fuith, A., Pas, S., Hill, A., Bovtun, V., Solovjovs, A., Aulika, I., Poļakovs, B., Veljko, S., Noujni, D., Erts, D., Petzelt, J. Polymer-Nanostructured Carbon Composites as Multifunctional Sensor Materials: Design, Processing, and Properties. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2006, No.2, 15.-29.lpp. ISSN 0868-8257.
ID 3736