Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē
Nosaukums angļu valodā Kinetics of the Sodium Hydroxide Catalyzed, Microwave Assisted Methanolysis of Rape Seed
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Iljo Dreijers
Kristaps Māliņš
Valdis Kampars
Tatjana Rusakova
Atslēgas vārdi mikroviļņi, biodīzeļdegviela, rapšu eļļas metilesteris, pāresterificēšana, kinētika, optimizācija
Anotācija Augu eļļu pāresterificēšana mikroviļņu vidē ir viena no jaunākajām un nepietiekami pētītajām biodīzeļdegvielas iegūšanas metodēm. Pēc literatūras datiem mikroviļņu pilietojums samazina pāresterificēšanas reakcijas aktivācijas enerģiju, efektīvi samazinot reakcijas laiku. Veiktie rapšu eļļas metanolīzes reakciju kinētikas pētījumi 50 un 60oC temperatūrā, izmantojot reaģentus 4.0 moli metanola un 0,45 svara % NaOH uz 1 molu eļļas parādīja, ka reakcijas ātrums ir atkarīgs no temperatūras, bet nav atkarīgs no tā, vai šo temperatūru uztur konvekcijas vai mikroviļņu sildīšanas rezultātā.
Anotācija angļu valodā The transesterification of vegetable oil in microwave environment is one of the latest methods of obtaining biodiesel but it is not investigated sufficiently. According to literature data, the treatment with microwaves reduces activation energy of transesterification reaction, thus efficiently reducing reaction time. The research of kinetics of methanolysis reaction of rapeseed oil in 50 and 60ºC temperature, using reagents proportions of 4.0 moles of methanol per 1 mole of oil and catalyst (NaOH) of 0.45% of the oil weight, showed that the speed of the reaction depends on temperature but doesn't depend on the heating method - convection or microwave heating.
Atsauce Dreijers, I., Māliņš, K., Kampars, V., Rusakova, T. Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.16, 2008, 120.-124.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3790