Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē
2008
Iljo Dreijers, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Tatjana Rusakova

Augu eļļu pāresterificēšana mikroviļņu vidē ir viena no jaunākajām un nepietiekami pētītajām biodīzeļdegvielas iegūšanas metodēm. Pēc literatūras datiem mikroviļņu pilietojums samazina pāresterificēšanas reakcijas aktivācijas enerģiju, efektīvi samazinot reakcijas laiku. Veiktie rapšu eļļas metanolīzes reakciju kinētikas pētījumi 50 un 60oC temperatūrā, izmantojot reaģentus 4.0 moli metanola un 0,45 svara % NaOH uz 1 molu eļļas parādīja, ka reakcijas ātrums ir atkarīgs no temperatūras, bet nav atkarīgs no tā, vai šo temperatūru uztur konvekcijas vai mikroviļņu sildīšanas rezultātā.


Atslēgas vārdi
mikroviļņi, biodīzeļdegviela, rapšu eļļas metilesteris, pāresterificēšana, kinētika, optimizācija

Dreijers, I., Māliņš, K., Kampars, V., Rusakova, T. Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.16, 2008, 120.-124.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196