Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Holographic Recording of Surface Relief Gratings in Stilbene Azobenzene Derivatives at 633 nm

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Holographic Recording of Surface Relief Gratings in Stilbene Azobenzene Derivatives at 633 nm
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Andris Ozols
Dmitrijs Saharovs
Valdis Kokars
Valdis Kampars
Ansis Maļeckis
Gundars Mežinskis
Artūrs Plūdons
Atslēgas vārdi Hologrāfija, virsmas reljefa režģi, stilbēna azosavienojumi
Anotācija Eksperimentāli izpētīts virsmas reljefa režģu hologrāfiskais ieraksts stilbēna azosavienojumos ar 633 nm gaismu
Atsauce Ozols, A., Saharovs, D., Kokars, V., Kampars, V., Maļeckis, A., Mežinskis, G., Plūdons, A. Holographic Recording of Surface Relief Gratings in Stilbene Azobenzene Derivatives at 633 nm. No: 16th International Conference on Defects in Insulating Materials: Abstracts, Brazīlija, Aracaju, 24.-29. augusts, 2008. Aracaju: University of Aracaju, 2008, 21.-21.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4893