Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Identification of GCP II Inhibitors Based on 4-Arylmethyl-3-(4-carboxyphenyl)-5-hydroxyisoxazole Scaffold

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Identification of GCP II Inhibitors Based on 4-Arylmethyl-3-(4-carboxyphenyl)-5-hydroxyisoxazole Scaffold
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Marina Teus
Aigars Jirgensons
Maija Dambrova
Rudolfs Mezapuke
Chris Graham Parsons
Wojciech Danysz
Atslēgas vārdi glutamate carboxypeptidase II, glutamate, 5-hydroxyisoxazole, lipophilicity, synthesis
Anotācija Screening of a non-ionizable compound library and hit optimization studies has resulted in a series of compounds based on a 4-arylmethyl-3-(4-carboxyphenyl)-5-hydroxyisoxazole scaffold with GCP II inhibitory activity in the low micromolar range.
DOI: 10.2174/157018009787158544
Atsauce Teus, M., Jirgensons, A., Dambrova, M., Mezapuke, R., Parsons, C., Danysz, W. Identification of GCP II Inhibitors Based on 4-Arylmethyl-3-(4-carboxyphenyl)-5-hydroxyisoxazole Scaffold. Letters in Drug Design & Discovery, 2009, Vol.6, No.1, 29.-32.lpp. ISSN 1570-1808. Pieejams: doi:10.2174/157018009787158544
ID 6521