Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Marina Teus

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Identification of GCP II Inhibitors Based on 4-Arylmethyl-3-(4-carboxyphenyl)-5-hydroxyisoxazole Scaffold Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Marina Teus, Aigars Jirgensons, Maija Dambrova, Rudolfs Mezapuke, Chris Graham Parsons, Wojciech Danysz
mGluR ligandu meklējumi adamantanilurīnvielu rindā Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Zanda Bluķe, Valerjans Kauss, Marina Teus
Search for MgLUr Ligands in Adamantanyl Urea Series Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Zanda Bluķe, Marina Teus
Atrasti 3 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.