Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nanostructured Inorganic Agents for Modification of Polymer Composites

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Nanostructured Inorganic Agents for Modification of Polymer Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Tatjana Ivanova
Remo Merijs-Meri
Ilmārs Zālīte
Agnese Ābele
Atslēgas vārdi nanostructured inorganic fillers, ferrites, polymer composites
Anotācija In this investigation nanostructured ferrite filler reinforced polymer composites are investigated. Nanostructured ferrite fillers were obtained by means of plasma treatment and sol-gel combustion synthesis. Simultaneously commercial nanostructured nanofiller were used as a reference. Most important technological parameters for the synthesis of the nanostructured ferrite fillers by both previously mentioned methods were defined. Certain physical and structural characteristics of the manufactured ferrite nanopowders were determined. Different techniques of melt blending were used in order to optimize dispersion of the nanostructured ferrite filler in a polymer matrix. Several mechanical, thermal and magnetic characteristics of the manufactured nanocomposites were investigated.
Atsauce Ivanova, T., Merijs-Meri, R., Zālīte, I., Grigaloviča, A. Nanostructured Inorganic Agents for Modification of Polymer Composites. No: Book of Abstracts of 18th International Conference Engineering Materials & Tribology Baltmattrib 2009, Igaunija, Tallinn, 22.-23. oktobris, 2009. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2009, 72.-72.lpp.
Pilnais teksts
ID 6934