Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Simulation of Desalination Processes Using Lime Based Mortars

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Simulation of Desalination Processes Using Lime Based Mortars
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Janīna Sētiņa
Linda Krāģe
Jana Svare
Svetlana Kirilova
Atslēgas vārdi lime, mortar, desalination, porosity, poultice
Anotācija The desalination process of experimental model-samples salinated with NaCl, Na2SO4, NaNO3 solutions were simulated by application of lime based mixturesfor three weeks. The migration process of moisture and aggressive salts from salinated object to lime mortar were studied. Amount of ions of soluble salts in the different depth of desalinated stone and lime plaster were determined by chemical and XRD analysis.
Hipersaite: http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000024349_e.pdf 
Atsauce Sētiņa, J., Krāģe, L., Svare, J., Kirilova, S. Simulation of Desalination Processes Using Lime Based Mortars. Chemine Technologija, 2009, No.1 , 30.-36.lpp. ISSN 1392-1231.
ID 7272